Slidgigt

De fleste belastningsskader kan give symptomer der minder om slidgigt, med stivhed, hvile og belastningssmerter. Patienter med slidgigt i knæet har desuden øget tendens til at få de nævnte belastningsskader. Der er derfor særlig vigtigt at undersøge patienter grundigt som har fået påvist slidgigt i knæet, da en ret enkel behandling vil kunne fjerne mange af symptomerne.
Ved slidgigt sker en nedbrydning af brusken. Leddet vil ofte blive hævet ømt og smertende. 

Diagnosen kan i de tidligste faser ikke altid stilles ved røntgenundersøgelse, men kan sikres ved grundig undersøgelse, eventuelt kombineret med ultralyds undersøgelse og i nogle tilfælde MR-skanning.

Behandlingen vil bestå i rådgivning, træningsinstruktion og eventuelt injektion med inflammationsdæmpende medicin.
Som noget nyt kan vi tilbyde behandling med CST (se afsnit om CST), som er et antistof der udvindes af patientens eget blod. Dette antistof indsprøjtes efterfølgende i det slidgigtramte led, hvilket kan hæmme nedbrydningsprocessen i leddet. CST behandlingen er som hovedregel ikke dækket af sundhedsforsikringen.

Ved fremskreden slidgigt vurderer vi om udskiftning af leddet er nødvendigt. Dette foregår i et samarbejde med andre privathospitaler og offentlige sygehuse.