Vedrørende CST (Conditioned Serum Tecnology) ved Inflammatoriske sygdomme.

Vi har fået mange forespørgsler om CST (Conditioned Serum Tecnology) tidligere kendt som serumbehandling eller kendt ved mærkevarenavet ”CST”.

Vi tilbyder CST behandling på A2 reumatologi og idrætsmedicin A/S, primært til inflammatoriske sygdomme herunder især: Meiners sygdom, Psoriasisgigt i let grad, Inflammatorisk tarmsygdom i let grad og Leddegigt i let grad.

Vi har tidligere brugt CST til behandling af slidgigt i knæ. Vi har fortsat patienter der vender tilbage flere år efterbehandling for at få en ny omgang CST

Hvad er CST

CST er et specielt blodserum som indeholder antistoffer som hæmmer inflammation.  Ved CST fremstillingen sker der en øgning i interleukin-1 receptor antagonist (IL-1Ra) med en faktor 10, som er en potent hæmmer af inflammatoriske lidelser. Desuden kommer der en øgning af MicroRNA  (der findes mange hundrede) med en faktor 1000. MicroRNA er yderst vigtige i den inflammatoriske proces ved de fleste sygdomme.

CST behandlingen hæmmer formentlig i nogen grad inflammatorisk sygdom, men der er ikke foretaget randomiserede kliniske studier, der underbygger dette.

Hvordan foregår det

Der bliver taget 2 store blodprøver mandag.  Blodet præpareres over glaskugler og kommer i varmeskab i 3 døgn. Torsdag centrifugeres og sterilfiltreres og fyldes 9 sprøjter med ca. 4 ml CST serum.  Sprøjterne fryses ned. Efterfølgende har patienten en aftale hos en af vores reumatologer, som injicerer en sprøjte i patientens i ballemuskel, mens der tages billeder/filmes med mobil telefon, således at patienten eller en pårørende kan foretage resten af injektionerne selv.  Der gives en sprøjte 2 - 3 gange om ugen i 3 uger Behandlingen kan evt. gentages.

Prisen er 5.800 kr.