Kontakt speciallægerne

Navn  *
E-mail  *
Telefonnummer  *

PRP-behandling

PRP (Platelet Rich Plasma) - Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner

Kroniske seneskader

Det kan være en smertefuld og langvarig affære at have kroniske seneskader. Det drejer sig om f. eks. tennisalbue, golfalbue, skade på knæskalssene (springerknæ), achillesseneskader eller svangseneskader (hælspore). Det der frembringer smerterne, er små bristninger i det bindevæv, der holder musklerne fast til knoglen. Når vævet bliver irriteret kan der opstå en slags betændelsestilstand uden bakterier, kaldet inflammation. Denne irritation fremprovokeres af langvarig overbelastning. Ved forsat aktivitet vil tilstanden forværres.

Tennisalbue og golfalbue
På grund af navnet, vil man ofte tro at en tennisalbue kommer efter sport med ketcher, men det er langt fra tilfældet. Ret ofte ses tilfælde med tennisalbue hos håndværkere, der dagligt udfører tunge, monotone og drejende håndbevægelser i forbindelse med deres arbejde. Ensformige bevægelser i forbindelse med kontorarbejde kan også være en udløsende faktor. Smerterne vil ofte føre til langtidssygemelding og vil ubehandlet kunne føre til omskoling eller i sjældne tilfælde førtidspensionering.

Svang- og Achillessene
Ved løb eller gang vil kroniske skader på svangsenen eller achillessenen kunne opstå. Personer der går meget i deres daglige arbejde, især på hårde undrlag, har øget risiko for at få disse skader. Overvægt er en disponerende faktor. Storbyferie, jogging og hundeluftning kan tit udløse symptomer. Hvis man gennem længere tid negligerer smerter og trykømhed, vil det kunne føre til kronisk skade.

Smerterne og den manglende mobilitet vil gøre det umuligt at gå eller løbe og vil med tiden blive til et stort irritationsmoment, der også psykisk vil fylde en del.

Knæskalssene irritation (springerknæ)
Blandt idrætsudøvere der dyrker boldspil og ketchersport er kronisk overbelastning af knæets strækkesene et kendt problem der holder idrætsudøverne ude af sport i månedsvis. Det samme gør sig gældende for håndværkere og handymen der ikke bruger knæpuder ved knæliggende arbejde.

PRP behandling fremskynder kroppens naturlige heling

Når traditionel behandling som aflastning, fysioterapi og injektioner med binyrebarkhormon er afprøvet uden virkning til følge, kan PRP behandling med blodpladeberiget serum fremskynde kroppens naturlige heling ved hjælp af væksthormoner udvundet fra dine egne blodplader. Man kan sige, det er kroppen der selv helbreder skaden ved at få tilført et koncentrat af egne væksthormoner, der hvor der er akut brug for dem. Væksthormonerne ligger inde i blodpladerne som isoleres og sprøjtes ind i den syge sene, efter en grundig lokalbedøvelse. Aflastning i skinne i op til 2 uger og tidlig genoptræning er vigtig

Væksthomoner udvundet af dit eget blod

Dit blod består dels af røde blodlegemer, som transporterer ilt til kroppens celler og fjerner kuldioxid, dels af hvide blodlegemer, som er en del af immunsystemet og endelig af blodpladerne, som er de mindste celler i plasmaet. Plasmaet er den væske, som blodets celler er opløst i.

Vores blodplader dannes i knoglemarven og har en levetid på cirka 9 dage. Almindeligvis flyder blodpladerne bare rundt i blodet, men hvis der går hul på et blodkar, er det blodpladerne, der først træder til og udbedrer skaden. I blodpladerne er der væksthormoner, som ved PRP behandlingen aktiveres og fremskynder helingen af seneskaden.

Behandling

Behandlingen foregår ved 2 injektioner med 4 ugers mellemrum.
  1. Med en sprøjte udtages 60 ml blod fra en vene i din arm. Blodet indeholder blodpladerne med de væksthormoner, der gavner helingen. For at skille blodet så vi kan høste PRPen bruger vi et specielt medicinsk centrifugeglas.
  2. Blodet centrifugeres i 15 minutter ved 3.200 omdrejninger i minuttet. Når beholderen tages ud, kan man tydeligt se, at blodet er blevet opdelt med plasmaet øverst, blodpladerne og de hvide blodlegemer i midten og nederst de røde blodlegemer.
  3. Midt på beholderen er der et udtag, hvorfra blodpladerne suges op i en lille kanyle tilsat lidt natrium bikarbonat. Dette sker for at sikre en pH-værdi på niveau med dit eget væv, så der ikke opstår lokal irritation i vævet.
  4. Området lokalbedøves først tilsat lidt adrenalin for at sikre en længerevarende bedøvelse ad vævet. Herefter indsprøjtes dit eget blodpladeberigede serum i den beskadigede sene, muskel eller led. Injektionen foregår vejledt af ultralyd. Der stikkes flere steder i sene og senetilhæftning og knoglehinde, men du er lokalbedøvet og vil ikke kunne mærke det. Efterfølgende skal du ligge stille i 15 minutter.
  5. Ved 2. injektion bruger vi resten af dit PRP som gemmes i fryseren. Dermed overlever væksthormonerne og kan bruges som en ekstra stimulation af heling på et tidspunkt hvor senevævet bliver modnet.

Efter behandlingen

Den første 1 til 2 dage efter behandlingen vil der kunne opstå smerter. Du vil få smertestillende medicin med hjem. Du må ikke tage såkaldte NSAID præparater (f.eks Magnyl, Aspirin, Ibuprofen, Voltaren osv.) den første 1 uge – kun Panodil (Pamol) og den udleverede smertestillende medicin. Aflastning og sygemelding er nødvendigt i de første par dage, og afhængig af hvilken fysisk belastning du har i din hverdag er der hos nogle behov for sygemelding eller skånevilkår på job i 2-4 uger.

Tennisalbue og Golfalbue
Du får håndledsskinne på i først 2 uger og senere i 1 uge efter anden injektion. Du skal bære armen i slynge i 2 dage efter behandlingerne. Du må ikke løfte mere end 4,5 kg de første 10 uger. Derefter kan du starte langsomt op igen, med øget belastning. Genoptræning startes efter 48 timer og varer i 8-12 uger.

Svang- og achillessene
De første 48 timer må du ikke støtte på foden og du får derfor krykker med hjem. Du skal have en CAM-walker (støtte-støvle) på i først 2 uger og senere i 1 uge efter anden injektion. Derefter kan du langsomt starte genoptræningen, der varer i 8-14 uger.
Du skal til kontrol hos vores speciallæge i idrætsmedicin efter 12 uger.

Resultater

Alle speciallæger der arbejder med kroniske seneskader ved at det er særdeles vanskeligt at opnå symptomfrihed med den konventionelle behandling inkl. operation og blokadebehandling med binyrebarkhormon. Derfor har vi søgt efter nye muligheder der flytter fokus fra uspecifik symptomlindring med binyrebarkhormon til en mere biologisk aktiv og varigt helende behandling.

80% bliver symptomfri efter en enkelt behandlingsserie på to injektioner og tilhørende genoptræning indenfor et ½ år og de resterende 20 % opnår en væsentlig lindring. Størstedelen af helingen finder sted de første 10 uger, men der har vist sig at tilstanden gradvist forbedres over det kommende halve år og frem til to år efter behandlingen. Der kommer således sjældent tilbagefald som efter blokadebehandling med binyrebarkhormon.

Riskoen for følgevirkninger er meget lille idet PRP udelukkende benytter sig af kroppens egne helingsmekanismer. Lokale smerter i knoglehinden kan bestå i nogle uger til måneder.
Siteworks