Kontakt speciallægerne

Navn  *
E-mail  *
Telefonnummer  *

Ventelistegaranti

- udvidet frit sygehusvalg for offentlige patienter

Information vedrørende det udvidede frie sygehusvalg 

Behandlingsgaranti 

Per  1. januar 2013 er der indført differentieret behandlingsgaranti. Det betyder, at pt med alvorlige sygdomme har ret til udvidet frit sygehusvalg efter 1 mdr og pt med mindre alvorlige lidelser har ret til dette efter 2 mdr. Retten gælder for alle patienter. 

Regionerne skal i henhold til god forvaltningsskik informere patienterne om deres ret til viderehenvisning til et privat tilbud i god tid. Det betyder at du får fremsendt materiale fra den afdeling du er henvist til. Heri informeres du om dine valgmuligheder 

Der henvises i øvrigt til regionernes patientkontorer, eller få yderligere information på www.hurtigbehandling.dk eller ring til privathospitalernes pt vejleder 86209988

Hvis De har spørgsmål vedr. Deres rettigheder som patient, kan De kontakte patientvejlederen i den region, De bor i:

  • Region Nordjylland, tlf. 96 35 10 10
  • Region Midtjylland, tlf. 87 28 48 70
  • Region Syddanmark, tlf. 76 63 14 90
  • Region Sjælland, tlf. 70 15 50 01
  • Region Hovedstaden, tlf. 35 45 41 19


Udredningsgaranti.

Den 1 september 2013 trådte udredningsgarantien i kraft. Alle patienter, der er henvist til udredning på sygehus har ret til dette inden for 30 dage fra den dag sygehuset modtager henvisningen. Undtaget er de patienter som skal udredes under kræftpakker, hjertepakker og andre livstruende sygdomme. Regionen skal sørge for at udredningen foregår på et andet sygehus enten privat eller offentligt.

Det er bopælsregionen, der betaler for behandlingen. 

A2 Reumatologi og Idrætsmedicin A/S har indgået aftale med Danske Regioner om at modtage patienter på venteliste i henhold til loven om udvidet frit sygehusvalg.  

Ventelistegaranti - hvad gør jeg

Proceduren for ventelistegarantien er følgende:
  1. Deres egen læge/speciallæge fremsender henvisning til offentligt hospital.
  2. De skal inden for otte hverdage, efter at hospitalet har modtaget henvisningen, have besked om den forventede ventetid.
  3. Såfremt hospitalet eller andre offentlige sygehuse ikke kan tilbyde Dem forundersøgelse og behandling inden for ventetidsgarantien, har De ret til at blive omvisiteret.
  4. Det offentlige hospital, De er henvist til, fremsender herefter papirerne til det offentlige eller private hospital, som De ønsker at blive behandlet på.
  5. Når hospitalet har modtaget henvisningen fra det offentlige hospital, vil denne blive visiteret, og De vil blive indkaldt til forundersøgelse.

Patientvejledere

Hvis De har yderligere spørgsmål til reglerne om udvidet frit sygehusvalg, er De altid velkommen til at kontakte os på tlf. 48200530.
De kan også læse mere om reglerne for udvidet frit sygehusvalg på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.venteinfo.dk.
Siteworks