Fysioterapi

Holdtræning hos A2 Fysioterapi og Træning:

Vi sigter på at hjælpe den enkelte i gang med relevant superviseret træning uanset hvilken skade det drejer sig om i bevægeapparatet. Der vil på vores hold være patienter med forskellige diagnoser, da vi vurderer at det er med til at give holdtræningen en bedre dynamik.

Ryghold

Ryghold henvender sig til patienter både med akutte og langvarige rygproblematikker, hvor smerter stadig kan forekomme i ryg og ben. Træningen skal som udgangspunkt ses som individuel træning på hold.

Formål

er at dæmpe smerter i ryg og evt. ben, at reetablere normal bevægelighed i ryggen samt at øge udholdenheden i ryggens muskler. Træningen vil sigte mod at imødekomme dagligdagens funktioner og behov.

Indhold

ca. 50 min specifik træning af ryg- og mavemuskulatur. Træningen fokuserer på neuromuskulær træning, indarbejdelse af hensigtsmæssige bevægemønstre, samt bedre bevægelighed. Træning foregår overvejende på måtter med diverse redskaber som store træningsbolde osv.

Hoftehold

Holdet henvender sig til

Patienter med hoftesmerter. Du kan komme på holdet, hvis du skal genoptræne efter en hofteoperation eller generelt mangler styrke og stabilitet omkring hoften.

Formål

At genskabe normal bevægelse, nedsætte smerten og øge muskelfunktionen for på den måde at øge funktionsniveauet.

Indhold

Der trænes på hold i ca. 50 min. Der fokuseres på den motoriske kontrol over hoften, samt aktivering og styrkelse af muskulatur og bevægelighed.

Antal træningsdage

Der vil være mulighed for at deltage 2 gange om ugen.

Knæhold

Holdet henvender sig til

Patienter med daglige problemer, bevægerestriktioner samt problemer ved at aktivere muskulaturen omkring knæet. Der vil på dette hold også være patienter på et højere niveau, men der vil blive taget individuelle hensyn.

Formål

At genskabe normal bevægelighed, nedsætte smerten, forøge muskelstyrken og derved forbedre funktionsniveauet.

Indhold

Der trænes på hold i ca. 50 min. Her fokuseres der på den motoriske kontrol over knæet, genaktivering af svag muskulatur samt forbedre bevægeligheden. Før træningen anbefaler vi, at du er varmet op, enten på kondicykel eller gangbånd.

Antal træningsdage

Der vil være mulighed for at deltage 2 gange om ugen.

Skulder

Holdet henvender sig til

Patienter med eller uden smerter, nedsat muskelstyrke og kontrol samt nedsat bevægelighed over skulderen. Der vil også forekomme pt med et højere funktions niveau, men der vil bliver taget individuelle hensyn.

Formål

At nedsætte smerte-niveauet, øge muskelstyrken, den motoriske kontrol samt bevægeligheden for at forbedre funktionsniveauet.

Indhold

Der trænes på hold i ca. 50 min, her fokuseres på den neuromotoriske kontrol over skulderen, mobilitet, smertedæmpning samt styrkelse af muskulaturen i rotatorcuffen.

Antal træningsdage

Der vil være mulighed for at deltage 2 gange om ugen.