Læger

Andreas Hartkopp
Læge

Født 1961, speciallæge i reumatologi i 2004, Ph.d. 1999. 

Overlæge Idrætsmedicin og Reumatologisk afdeling Privathospitalet Hamlet A/S. En mangeårig karriere inden for forskning, ultralydsdiagnosticering og behandling af idrætsskader og overbelastningsskader i bevægeapparatet, kombineret med hans lange eliteidrætskarriere inden for triatlon (Dansk mester 1986), har betydet meget for hans tilgang til og behandling af idrætsskader. 

Andreas Hartkopp har været reumatologisk konsulent og afdelingslæge på Team Danmark Idrætsklinikken på Frederikssund Sygehus i en årrække og er en af de få danske speciallæger i reumatologi, der har arbejdet med idrætsskader på fuld tid.
 

Anne Petri
Læge

Anne Petri er speciallæge i reumatologi og intern medicin og har mere end 15 års erfaring indenfor reumatologien. 

Anne Petri har været ansat som overlæge på Reumatologisk afdeling Frederiksberg Hospital og på Privathospitalet Hamlet. 

Anne Petri har specialiseret sig i udredning og behandling af medicinske gigtsygdomme og har derfor stor erfaring også indenfor de nyeste behandlinger med biologiske lægemidler. 

Anne Petri har været ansvarlig overlæge for behandlingen af de medicinske gigtsygdomme og kvalitetsskikring på Frederiksberg Hospital. Anne Petri har desuden et solidt kendskab til den øvrige del af reumatologien.

Ninna Dufour
Læge

Ninna Dufour Speciallæge i Intern medicin: Reumatologi 2009.

Har været ansat som overlæge ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme Glostrup og ved Reumatologisk afdeling Hillerød med ansvar for henholdsvis for rygforløb med nerverodstryk og for de tværfaglige rygforløb i hospitalsregi.

Ninna Dufour har specialiseret sig i behandling af degenerative rygsygdomme og har været primær investigator for en større klinisk undersøgelse af to forskellige typer af træning for kroniske lænderygsmerter.

Hun har endvidere været med til at gennemføre en klinisk undersøgelse af Hyaluronsyre-injektioner til behandling af slidgigt i knæ.

Hun har i sit daglige virke på hospitalerne fået god erfaring i udredning og behandling af gigtlidelser både med de almindelige sygdomsreducerende behandlinger samt anvendelse af biologisk medicin.

Uddannelseslæge

Uddannelseslæge

A2 Reumatologi er med til at færdiguddanne kommende reumatologer. Den såkaldte uddannelseslæge er færdiguddannet læge og har inden ansættelsen hos os, arbejdet flere år på medicinske og reumatologiske hospitalsafdelinger.

 

Bioanalytiker

Anne Dyrbye
Bioanalytiker

Lægesekretær og patientkoordinatorer

Karen O’Neill
Lægesekretær

Lise Bjorholm Pedersen
Afspændingspædagog og patientkoordinator
Dorthe Vesterager
Patientkoordinator

Fysioterapeuter

Kim Lykke
Fysioterapeut
ANNE DORTE MADSEN
Fysioterapeut

MATHIAS JARSKI
Fysioterapeut

Mathias Jarski er uddannet fysioterapeut i 2008.

Har været fysioterapeut hos A2 Fysioterapi & Træning i Hillerød siden 2018. Tilknyttet som fysioterapeut i Brøndby Masterclass samt Superligaholdet og som fysisk træner i Hillerød og Greve Tennisklub.

Mathias Jarski har interesse i alle bevægeapparatets problematikker og har en særlig interesse i behandling og genoptræning af idrætsskader. I den forbindelse har han i flere år arbejdet med fodboldspillere på elite niveau. I hans daglige arbejde kombinerer han manuelle behandlinger med genoptræning.

Han har som fysioterapeut været ansat på Hillerød Hospital, hvor han har tilset ambulante patienter med ortopædkirurgiske diagnoser og samtidig været tilknyttet hospitalets idrætsklinik. Efterfølgende var han ansat på klinik i Herlev, hvor han primært har haft patienter med diverse symptomer fra bevægeapparatet. Sideløbende med hans arbejde på klinikken har han været tilknyttet som fysioterapeut for henholdsvis Hvidovre, AB Gladsaxe og senest Lyngby Boldklub i Superligaen.

Mathias Jarski har tidligere uddannet sig i akupunktur og diverse mobiliserings- og manipulationskurser. Derudover forventer han at afslutte eksamen i idrætsfysioterapi i 2018.